İstanbul ilinde bulunan Avcılar ilçesinde 10 mahalleden oluşmaktadır. Sanayi tesislerinin artması ve gelişmesiyle balıkçılık, bağcılık ve tarım tarihe karışmış bunların yerini sanayi, ticaret ve eğlence-dinlenme almıştır. Avcılar’da başta madeni eşya, dokuma, giyim eşyası olmak üzere irili ufaklı 250’den fazla sanayi tesisi bulunmaktadır. Tekstil sektörü olarak oldukça gelişmiştir. Buna göre nüfusun %50’sinden fazlasını çalışanlar, %10’unu bölge esnafı  oluşturmaktadır… Bu yüksek oranda ki iş potansiyeli sonucunda çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için iş güvenliği firmaları ihtiyacı oldukça fazladır. İstanbul Avcılar OSGB Firmaları arasında yer alan Kimlik OSGB firmamız, Avcılar’da faaliyet gösteren firmalara da iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri vermektedir.

Avcılar’da OSGB hizmetlerine de büyük ihtiyaç vardır. İşverenler mevzuat gereği çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için bakanlıkça yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet almaları gerekir. OSGB ‘ler öncelikle iş yerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı temin eder. İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işletmenin görevlendirdiği uzman teknik personel iş yerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratma konusunda ortak çalışmalar yürütür, işverene danışmanlık ve rehberlik yapar.

Avcılar İş Güvenliği Firmaları, sertifikalı iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli çalıştırmak zorundadır. görevlendirmek zorundadır. İş yeri hekimi yasada belirtilen süre içerisinde işletmede çalışanların sağlık gözetimini yapar. İşe giriş raporları verir, çalışanın yapacağı işin çalışana uygun olup olmadığını kontrol eder, çalışanların periyodik muayenelerini yapar. Meslek hastalıklarını önlemek için alınması gereken tedbirleri işverene iletir, herhangi bir sebeple çalışanın işe uygun olmadığı zamanlarda işverenden çalışanı daha uygun bir işe vermesi gerektiğine karar verebilir. Çalışanlara iş sağlığı eğitimleri ve ilk yardım eğitimleri, acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler konusunda bilgilendirir. İş güvenliği uzmanı ise risk analizlerini iş yerinde kurulacak risk analizi ekibi ile birlikte yapar, riskleri ortadan kaldırmak için işverene yapılması gerekenler konusunda yazılı olarak döküman sunar. İş yerinin özelliklerine uygun olarak acil durum eylem planı hazırlayıp uygulanmasını sağlar ve tatbikatlara öncülük eder.

Yapılan her çalışmanın bir amacı olduğunu ve bu amaç çalışanları meslek hastalıklarından ve iş kazalarından korumak, üretimde aksamaların yaşanmasını önlemek, verimliliği arttırmaktır. Avcılar OSGB Listesi içinde yer alan Kimlik OSGB firmanızda  bütün bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını karşılamak için kurulmuştur. Kaliteli ve kurumsal hizmet veren OSGB firmamız eksiklerinizi tamamlamak için yanınızdadır. Yasanın eksiksiz uygulanması için ve daha ekonomik hizmetler alabilmek için Kimlik OSGB firmamızı tercih edebilirsiniz.