Bahçelievler ilçesi 11 adet mahalleden oluşmaktadır. Mahallelerin isimleri; Cumhuriyet Mahallesi, Çoban çeşme Mahallesi, Hürriyet mahallesi, Kocasinan Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Siyavuşpaşa Mahallesi, Soğanlı Mahallesi, Şirinevler Mahallesi, Yenibosna ve Bahçelievler Mahallesi. Bahçelievler ilçesi Bakırköy den ayrılmış bir ilçedir. İlçede genellikle esnaflar bulunmaktadır. Oldukça kalabalık bir nufüs bulunur.İş saglığı ve güvenliği mevzuatına göre ilçede bulunan firmaların çoğunluğunu az tehlikeli firmalar oluşturmaktadır. 01.07.2017 tarihi itibari ile az tehlikleli işyerleri bir veya daha fazla çalışanı olması durumunda iş sağlığı ve güvenliği alma mecburiyeti geldiğinden ilçede OSGB firmalarına oldukça fazla ihtiyaç vardır. İstanbul Bahçelievler OSGB Firmaları arasında yer alan İstanbul Kimlik OSGB firmamız, Bahçelievler’de faaliyet gösteren firmalara da iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri vermektedir.

Mevzuat gereği risklerine göre iş yerleri; tehlikeli, çok tehlikeli ve az tehlikeli olarak 3 gruba ayrılır.  Çok tehlikeli firmalar genel olarak İnşaat ve yapı işleri  yapıldığı yerlerdir. Tehlikeli  firmaları ise üretiminin genel olarak yapıldığı firmalardır. Az tehlikeli firmalarda daha çok satış işlemlerinin yapıldığı iş yerlerini kapsar. Bahçelievler Danışmanlık Firmaları  çeşitli tehlike gruplarına hizmet vermek için hazır durumdadır. İşverenler mevzuat gereği çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için bakanlıkça yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet almaları gerekir. OSGB ‘ler öncelikle iş yerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı temin eder. İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı  iş yerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratma konusunda ortak çalışmalar yürütür, işverene danışmanlık ve rehberlik yapar.

Bahçelievler İş Güvenliği Firmaları, sertifikalı iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli çalıştırmak zorundadır. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri , ilk yardım eğitimleri, acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler konusunda bilgilendirir. İş güvenliği uzmanı ise risk analizi  yapar, riskleri değerlendirir, riskleri ortadan kaldırmak için işverene yapılması gerekenler konusunda yazılı olarak doküman sunar. İş yerinin özelliklerine uygun olarak acil durum eylem planı hazırlayıp uygulanmasını sağlar ve tatbikatlara öncülük eder. İşyeri hekimi ayrıca çalışanlara sağlık raporu hazırlar.

İstanbul OSGB Firmalarının amacı çalışanları meslek hastalıklarından ve iş kazalarından korumak, üretimde aksamaların yaşanmasını önlemek, kaza ile boşa geçecek zaman ve maliyetleri ortadan kaldırmak, verimliliği arttırmaktır. Bahçelievler OSGB Listesi içinde yer alan İstanbul Kimlik OSGB firmanızda bütün bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını karşılamak için kurulmuştur. Kaliteli ve kurumsal hizmet veren OSGB firmamız eksiklerinizi tamamlamak için yanınızdadır. Yasanın eksiksiz uygulanması için ve daha ekonomik hizmetler alabilmek için Kimlik OSGB firmamızı tercih edebilirsiniz.