Bayrampaşa, İstanbul’un Avrupa yakasından yer alan nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçelerdendir. Semtin en önemli bölgesi Büyük İstanbul Otogarıdır. İlçenin kalkınmasına oldukça yardımcı olmaktadır. Bunun dışında yer alan sebze hali, metro merkezi, PTT santrali semtin en önemli geçim merkezlerindendir.Bayrampaşa sanayi ve ticarete odaklanmıştır. İlçe henüz yapılanma konusunda çok iyi değildir ve yapı, inşa işleri oldukça fazladır. Bayrampaşa modern çağın isteklerine geçiş dönemindedir. Yapı alanları bakımından oldukça planlı olmadığından yapılaşma yavaş bir şekilde kentsel dönüşüm projesine dahil edilmektedir. Bunun yanında kentin ulaşım ağı da gelişmiştir. Sanayi ve kentsel dönüşüm göz önüne alındığında İstanbul Bayrampaşa OSGB Firmaları iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına oldukça fazla ihtiyaç vardır.

Bayrampaşa İş Güvenliği Firmaları  sanayi, ticaret ve kentsel dönüşüm işlerinde ileride olan ilçede 30 haziran 2012 yılında çıkarılmış olan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre bir veya daha fazlaçalışanı bulunan sanayiden sayılan işyerleri kanunun öngördüğü işleri yaptırmakla yükümlü kılınmışlardır. Bunlar; ilk yardım, eğitimi, yangın eğitimi, yüksekte çalışma eğitimi, patlamadan korunma dokümanı hazırlama, acil durum eylem planı, risk analizi, genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, kaldırma ve basınçlı ekipman periyodik kontrolü, elektrik tesisatı ve topraklama periyodik kontrolü, sağlık taramaları, sağlık raporu gibi mevzuat gereği yapılması gerekenleri yapılması için istanbul kimlik OSGB den yardım isteyebilirsiniz.

Bayrampaşa  ve çevresinde iş yeriniz varsa Elli kişiden daha fazla kişinin çalıştığı işletmelerde yasalar gereği iş sağlığı ve güvenliği birimlerinin (İSGB) kurulması gerekmektedir. Bu birimde en az bir işyeri hekimi ve iş yeri tehlike sınıfına uygun bir iş güvenliği uzmanından İSGB kurulu olması gerekir. Bu kapsamda iş güvenliği birimi kurulurken farklı alanlarda değerlendirilmek üzere diğer çalışanlardan da yararlanılır. Bu hizmetler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı özel firmalardan da temin edilebilir. Bu temin hizmetin tamamı için olabileceği gibi bir kısmı için de olabilir. Bu hizmetin alındığı firmalara OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) adı verilir.  Başakşehir OSGB Listesi içinde yer alan ve  Bakanlık tarafından kurum olarak yetki almış firmaları tercih etmelisiniz. İstanbul Kimlik OSGB olarak yasanın öngördüğü şartları ve gerekleri yerine getirerek  yetki almış bir firmayız.