İlkyardım eğitimi, işletme içerisinde ki genellikle makina ve techizattan dolayı yaşanan çalışanlara zarar veren istenmeyen olaylara karşı yapılan ilk müdahaleyi kapsar.
Tüm işletmeler için, İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
a) Az tehlikeli sınıfta ki işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli sınıfta ki işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli sınıfta ki işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
bulundurması zorunludur.

Kurslar İstanbul İlkyardım firmaları ya da tesislerinde yapılabilir.
İlk yardım özellikle eğitimsiz çalışanlar için, yaralı ya da ciddi bir şekilde hasta olan bir kişiye yardım etmeye çalışmak, ne yapacağınızı bilmiyorsanız korkutucu ve zor olabilir. Bu sayfada çalışanlar da sıklıkla rastlanan yaralanmalarla nasıl başa çıkılacağı anlatılmaktadır. Aynı zamanda, ciddi hastalıkları ve hayatı tehdit eden tıbbi acil durumları nasıl tespit edeceğini ve bunlarla nasıl başa çıkılacağını İlkyardım egitiminde ögreneceksiniz.

İlkyardım Eğitimi Alarak Ne kazanırsınız

İşyeri hekimi tarafından verilen, İnteraktif öğrenme ortamında pratik beceriler kazanılır. Bu dersi başarıyla tamamlayarak şunları yapacaksınız:

Hayatı tehdit eden durumları tanınabilecek
Daha deneyimli bir yardım gelmeden hayati bir yardım sunabilir

İşyeri Hekiminin Eğitim Konuları

Sahne değerlendirmesi
CPR (kardiyopulmoner resüsitasyon)
Boğulmayı yönetmek
Kanamanın kontrolü
Şiddetli alerjik reaksiyonlar
Kırık kemikler
Solunum problemleri
Nöbetler
zehirleme