Uzun süreli çalışmalarda çalışan  personeller, çalışma alanlarında çeşitli risklere maruz kalmaktadır. Bununla birlikte, çoğu kişi tarafından ihtiyaç duyulan iş güvenliği uzmanı hizmeti, kişisel bakım, hijyen, iş sağlığının bozulması gibi risklerle karşı çalışanları bilgilendirir ve mevzuatta bulunan eğitimleri sunar. Bu program işçilerinize, işte karşılaşabilecekleri potansiyel tehlikelerin farkında olarak kendilerini nasıl koruyacaklarını öğretecektir.

İş yerinde İş güvenliği Uzmanlarının belirlediği riskler

Düşmeler
Sırtta yaralanmalar
Elektrik ve ateş tehlikeleri
Dezenfeksiyon ve sterilizasyon

İş güvenliği uzmanı yukarıda belirtiğimiz konularla alakalı yapılan eğitimin yapılan işe özel olmasını sağlar. Farklı personel ve bölümleri eğitmek için gerekli programları ve takip çalışmalarını yapar.
İş güvenliği uzmanı  eğitimlerde, eğitiminizin temel öğrenme noktalarını özetlemektedir. Çalışanlarınızın önemli güvenlik noktalarını güçlendirir. Oluşabilecek kazaların önüne geçmektedir. Bu konuda İstanbul OSGB firmamız yeterli donanımda uzman ile hizmetinize hazırdır.
İstanbul OSGB firmaları arasında bulunan kimlik Osgb iş güvenliği eğitimlerinde izlediği yol  tartışmayı kolaylaştıran öğrenme hedefleri tarafından organize edilen  zenginleştirilmiş eğitim, periyodik eğitimi, özel eğitim programları ile iş yerlerinde iş güvenliği kültürü oluşturma hededfindedir.
İş yerlerinin geliştirilmesinde sunduğumuz egitim, planlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olacak mükemmel bir çözüm ortağı olmaktır.

Kaza Soruşturması: Kaza – Ne Yapmalı?
Bu konu, eğitimsiz çalışanlar tarafından gözlerden kaçan ince faktörleri ve altta yatan sebepleri saptamaya yarayan konvansiyonel ve basit incelemelerin ötesine geçer. Kapsamlı ve doğru soruşturma için adım adım bir kılavuzu gösterir ve kazaların önlenmesi için size kalıcı çözümler sunar.

Öğrenme hedefleri:

  • Bilgi toplamak
  • Araştırma yapmak
    Kanıt ve Belgeler
    Görüşme Becerileri
    Tarihsel veri
    Sebeplerin Belirlenmesi

Kaza Sebepleri Nelerdir?

Neden ve Etki Tablosu
Soruşturmayı Tamamlama
Kaza Raporu

İş güvenliği uzmanı iş yerlerinde kazaların kök sebeblerine inerek ve bu çalışmaların içine çalışanları da katarak etkili bir ögrenmeye yardımcı olmak için sizlere hizmet sunmaktadır. Bu konularda şu kaynaklarda faydalanmaktadır. OSHA, FEMA, NSC ve CDC gibi  düzenleyici standartlarla ilgili bilgileri göz önüne alarak  güçlü  bağlantıları çalışanlara aktarmaktadır. istanbul iş güvenliği firmaları arasında bizi diğer firmalardan ayıran özellik sürekli iyileştirme, raporlama, iletişim gibi konulara önem vermektir. Daha ayrıntılı bilgi için İstanbul Osgb firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.