Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanacak ve işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilecektir
Çalışanlarınızın günlük olarak çalıştığı kimyasallar, kimyasal yanıklar, solunum problemleri ve yangınlar ve patlamalar da dahil olmak üzere çok sayıda fiziksel ve sağlık tehlikesine neden olabilir. Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi’nin (OSHA) Tehlike İletişim standardı yakın geçmişte, Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi (GHS) ile Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi ile geliştirilmiştir.

Patlamadan korunma dokümanı, yalnızca işçilere karşılaştıkları kimyasalları ve tehlikeleri bilmek hakkını vermekle kalmıyor, onları anlama ve tehlike altında kendilerini koruma hakları da sunuyor. Sürdürülebilir Çözümlerin yeni Hazard: GHS ile Eş Zamanlı Çalışanlar, çalışanların kimyasal tehlikeleri bildiren bu yeni standartlaştırılmış süreci anlamalarına yardımcı olacaktır.

  • Öğrenme hedefleri,
  • Tehlikelerin Sınıfları,
  • Risk sınıfını tanımlayın,
    Her tehlike ile ilişkili sağlık risklerini anlayın,
    Kullanılan kimyasdallarda Etiket,

Tehlikeli ve Tehlikeli Maddelerin Bulunduğu Bölümlerde Patlama Önleme
Çalışanlara tehlikeli materyallerin etrafında güvenle nasıl çalışılacağını göstermektedir. Çeşitli tehlike sınıflarını, etiketleri, tehlikeli yük tezahürlerini ve tehlikeli maddeler içeren bir olayın nasıl ele alınacağı konularını kapsar. Kapalı alanlara, Tehlike İletişim standardına, Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (GHS) ve Güvenlik Bilgi Formlarının (SDS) önemine de bakmaktadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlarken bilmemiz gerekenler:

Öğrenme hedefleri
Ne bilmek istiyorsun
Tehlikeli maddeler
Etiketler
Tehlikeli Kargo Manifestosu
Kapalı alanlarda
Tehlike İletişimi,
Eğitim