Yangın Söndürme Eğitimi aşağıdaki bileşenleri içerir:
İş yeri Tehlikeleri Sınıfı
Büyük işyeri yangın tehlikelerinin bir listesini ve bunların uygunlarını içermelidir
Kullanma ve depolama prosedürleri, potansiyel ateşleme kaynakları (örn.
Sigara, ve diğerleri) ve bunların kontrol usulleri (örn. Izinler),
yangın koruma ekipmanları veya sistemleri ve bunları içeren bir yangın kontrolü.
Bakım Sorumlusu Personel. Plana dahil
Sorumlu personelin isimleri veya düzenli meslek unvanları olmalıdır.
Kurulu olan ekipmanların ve sistemlerin bakımı
Tutuşmaları veya yangınları önleme veya kontrol planı
Yakıt Kaynak Tehlikelerinden Sorumlu Personel. Yangın önleme
Plan, personelin isimlerini veya düzenli meslek unvanlarını içermelidir
Yakıt kaynağı tehlikelerinin kontrolünden kim sorumludur.
Yanıcı ve yakıcı birikimlerin kontrolü
Acil müdahale
Büyük yangınların çoğu küçük başlar, yangını önlemek için öncelikle iyi bir Acil Durum Planı gerekir, sonra çalışanlara Yangın Söndürme Eğitimi verilmelidir.
Bir yangın olayında ilk birkaç dakikasında müdahale çok önemlidir.
Bu nedenle, bir yangın, iyi eğitimli ve disiplinli bir acil müdahale
takım ile kontrol altına alınmalıdır.
Acil müdahale, bir dış organizasyon tarafından sağlanabilir,
Genellikle kamu itfaiye ve bazı durumlarda da iş yerinde
Yangın müdahale ekibi (aynı zamanda Acil Durum Ekibi) tarafından müdahale edilir.
Kamu itfaiyesiyle iyi bir çalışma ilişkisi
ve ikisinin her biri tarafından hangi görevlerin yerine getirileceğini anlamak yangın söndürme Eğitimi ile olur.

Yangın Tatbikatı

Yılda bir kez hazırlanmış senaryo veya özel ihtiyaçları belirlemek için iş yerlerinde tatbikat yapılması zorunludur.
Yangın Müdahale Ekibi  bir tesiste tehlike analizi ve ihtiyaç değerlendirmesi yapmalıdır.
İşletme için bir eksikliğin gerektirip gerektirmediğini belirlemek  farklı senaryolar ve teknikleri kullanılabilir.
İşyeri ateş potansiyelini değerlendirmek ve görevlilerin neler yapabileceğini ana hatlarıyla belirlemek
için önceden tatbikat  gerçekleştirilmelidir.

Tesisin büyüklüğüne bağlı olarak, kurum içi acil müdahale Ekip üyeleri aşağıdaki alanların bazılarında veya tamamında eğitilebilir:
■ Çeşitli yangın söndürücü tiplerinin kullanımı
■ İlk yardım, kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR)
■ Kapatma prosedürleri
■ Tahliye prosedürleri
■ Kimyasal sızıntı kontrol prosedürleri
■ Teneffüs edilen solunum aparatlarının (SCBA) kullanımı
■ Arama ve acil kurtarma prosedürleri
■ Başlangıç ​​ve ileri aşama yangın söndürme yöntemleri

Zamanında ve iyi bir yangın söndürme eğitimi işletmeler için olmazsa olmazlardandır.  İstanbul Yangın Tatbikatı için, İstanbul OSGB Listesinden firmalara ulaşabilirsiniz.