Kapalı Alan Çalışmaları

İşyeri Kapalı Alan Çalışmaları Riskleri

Hemen hemen her iş yerinde sınırlı alanlar olabilir. Örnekler, foseptik tankları, silolar, reaksiyon tankları, kanalizasyonlar, kazanlar, pompalama ve kaldırma istasyonları, her türlü kanallar, boru hatları, kanalizasyon dağıtım sistemleri, çukurlar ve bekletme tankları gibi alanlar Kapalı Alan Çalışmaları nı  kapsar.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapalı alanlarda, sınırlı bir alanı, bir işçinin tamamen girip görevleri yerine getirmesi için yeterince büyük olan bir alanı tanımlar; İşçiler (veya başkaları) tarafından sürekli dolaşım için tasarlanmamış ve sınırlı giriş veya çıkışı olan yollara sahiptir.

Kapalı alanların özellikle tehlikeli olmasına neden olan şey, atmosferik toksinler veya diğer tehlikelere maruz kalma riski olan, sınırlı erişim ve sınırlandırılmış hava akışı gibi unsurlardan kaynaklanan sebeplerdir. Kapalı alan ölçümleri için İstanbul OSGB firmalarına ulaşınız.

Boğulma, kapalı alanlarda önde gelen ölüm nedenidir. Boğulma, boşluklarda oksijen yetersizliği, toksik atmosfere maruz kalma veya dar tahliye boruları sonucu olarak ortaya çıkar.

Kapalı Alan Çalışmalarında İzin Gerektiren Durumlar:

Tehlikeli bir atmosfer (veya tehlikeli bir atmosfer için potansiyel),
İçeri giren birini dışarı çıkmaktan alıkoyan potansiyele sahip bir materyal,
Bir çalışanın içeriye doğru yakınsayan duvarlar tarafından aşağıya eğimli, daha küçük bir bölgeye doğru sivrilen bir zemin tarafından sıkışmasına veya boğulmasına neden olabilecek bir iç yapılandırma ve / veya bilinen diğer ciddi güvenlik veya sağlık tehlikesi.
İşverenler güvenli endüstri uygulamalarını görmezden gelir, iş yerinde mevcut veya olası kapalı alan tehlikelerine değinmez ve çalışanları bu sınırlı alanlarda güvenli çalışma uygulamaları konusunda eğitmez ise çok kötü sonuçlarla karşılaşabilir. Sebebi ne olursa olsun, sonuçlar trajiktir. Yaşamlar kaybolur, iş yavaşlar veya tamamen kesilir ve işverenler kendilerini büyük masraflar ve mali kayıplarla karşı bulabilirler. Bu nedenle, hem işverenlere hem de çalışanlara kapalı mekanlar tarafından karşılaşılan tehlikeler sıklıkla hatırlatılması ve sevdiklerinin kaybedilmesinin kendini ve ailelerini nasıl etkileneceğini hatırlatılması gerekir.

Kapalı Alan Çalışmaları yapılmadan çevrede ve kapalı alanda gerekli ölçüm ve düzenlemeler tam anlamı ile yapılmadan çalışma kesinlikle yapılmamalıdır. Her kapalı alan çalışmasında mutlaka dışarıda bir gözlemci bırakılmalıdır. Bu konuda işletmeler destek almak için İstanbul İş sağlığı ve güvenliği firmaları ile iletişime geçmelidir.