Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği

Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği

İşyerindeki Elektriksel Güvenlik için NFPA 70E Standardı  çalışanların maruz kalabileceği tüm parçaların enerjisini kesmesini sağlamaktadır.
Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği kapsamında elektrikli ekipman veya sistemleri, elektrikle emniyetli bir çalışma ortamına yerleştirmek basit gözükebilir, ancak dikkate alınması gereken faktör düzgün planlama ve hazırlanma, her tür testi daha basit ve daha güvenli yapacaktır.

Ölçüm yapmadan önce, önce şunu belirleyin:

Gerilim yokluğunda sorun giderme veya test mi yapacaksınız?
Enerjili veya enerjilenmemiş durumu doğrulamak için hangi araçları kullanacaksınız?
Hangi kişisel koruyucu ekipman (KKD) gerekli olacak?
Devrenin voltajı nedir?
Flash Koruma Sınırlaması nedir?
Çalışma aralığında kaç tane olay enerjisi mümkün?
Lokavt / etiketi tamam mı?
Test aletiniz düzgün çalışıyor mu?

Kişisel koruyucu ekipman

Enerji verilmeyen bir test için KKD’ye ihtiyaç duymak garip geliyor mu? Bir elektrik devresi veya parçaları test edilinceye kadar ve gerilim olmadan bulunmadıkça, enerjilenmiş oldukları varsayılmalıdır. Enerji kesildiğine karar verilene kadar çevre için uygun KKD’yi kullanın.

Kilitleme / etiketleme

Elektrikle güvenli bir çalışma koşuluna ulaşmak için, Lokavt, Tagout, test çalışması ve Temas noktasını ve gerekirse topraklanmalıdır. Topraklama, düşük voltajlı sistemlerde pratik olmayabilir, ancak mümkün olduğunda yapılmalıdır. Elektrik Tesisatı periyodik kontrolü İçin İstanbul iş sağlığı ve güvenliği firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.