Gürültülü Ortamda Çalışma

Gürültülü Ortamda Çalışma

Gürültüye bağlı işitme kaybı: Dünyanız ne kadar gürültülü?

Her gün işe gelip giderken Trafikte ki gürültü, çimleri biçmek, bir enstrüman çalmak, bir MP3 çalar dinlemek, filmlere, konserlere ya da atletik oyunları izlemek, her türlü gürültüye insanların her  gün maruz kalır. Her etkinlik, gürültüye bağlı işitme kaybına neden olmak için yeterli olmayabilir, ancak bazı kişilerde işitme kaybına uğramasına neden olabilir.

Gürültülü Ortamda Çalışma da gürültüye bağlı işitme kaybı genellikle ağrısız, ilerici ve daimi olarak kalıcıdır. Ancak gürültü sebebiyle işitme kaybı yüzde yüz engellenebilir. Kulak koruyucusu takmak, hem darbeli hem de gürültülü  ses hasarından önleyebilir.

İşitme kaybı, bir kişinin 85 desibilin üzerinde olan ve iç kulaktaki  hücrelere hasara neden olan sesle karşılaştığında gerçekleşir. Yüksek ses, bir patlama gibi yoğun bir dürtü sesi olabilir ya da uzun bir süre boyunca müzik ya da kesintisiz bir ses olabilir.

Ne kadar yüksek sesle?

Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH) kurallarına göre, bir kişi 8 saate kadar 85 dB’de gürültüye maruz kalabilir. Desibel’ler 87dB’ye çıktığında çalışma süresi yarısı kadar  4 saat kadar düşürülmelidir. Ses seviyesi arttıkça, bir kişinin maruz kalabileceği süre azalır.

Örneğin, bir konser yaklaşık 100dB ise ancak maruz kalma süresi, desibel düzeyinde yalnızca 15 dakikadır; bu, maruz kalma süresi 15 dakikadan fazla ise kişinin işitme duyusuna zarar verebileceği anlamına gelir.

Gürültülü Ortamda Çalışma da günlük faaliyetlerinde birçok kişi 85 desibel üzerinde gürültü seviyelerine maruz kalmaktadır. Araştırmalar, 85dB üzerindeki gürültüye tekrar tekrar veya uzun süre maruz kalmanın işitme kaybına yol açabileceğini gösteriyor. Kulak tıkaçları her zaman  85dB üzerinde ki gürültüde kullanılması son derece önemlidir. İşitme kaybı zaman içinde kademeli olarak ortaya çıkabilir ve önemli bir kayıp olana kadar fark edilmeyecektir. “